برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟

ساخت وبلاگ

برنامه ای بنویسید که طول و عرض مستطیلی را مقدار دهد و محیط و مساحت آن را محاسبه کرده و نمایش دهد

int i = 10,j = 5;
Console.WriteLine("mohit=" + (i+j) * 2);
Console.WriteLine("masahat=" + (i * j));
Console.ReadKey ();

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 22:44
int  a ;                                                          ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 22:44

close
تبلیغات در اینترنت