برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟

ساخت وبلاگ
چکیده : int a ; &nb... با عنوان : برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟ بخوانید :
int  a ;                                                                                                                                       A

a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());                                                                                      A

Console.WriteLine(a*2);                                                                                                              A

Console.ReadKey();                                                                                                                    A

برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟...
ما را در سایت برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 22:44