برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟ | بلاگ

برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و دو برابر آن را نمایش دهد ؟

تعرفه تبلیغات در سایت
int  a ;                                                                                                                                       A

a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());                                                                                      A

Console.WriteLine(a*2);                                                                                                              A

Console.ReadKey();                                                                                                                    A

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 22:44